Thứ sáu, 10/7/2020
Thứ bảy, 30/6/2018, 07:00 (GMT+7)

Khả năng giúp động vật ăn xác thối không nhiễm bệnh

Một số loài vật không nhiễm bệnh khi ăn thịt rữa nhờ cấu tạo cơ thể đặc biệt hoặc phát triển hệ miễn dịch qua thời gian.