Thứ ba, 7/7/2020
Chủ nhật, 2/7/2017, 20:00 (GMT+7)

Khả năng giao tiếp cảnh báo nguy hiểm của thực vật

Thực vật có thể giao tiếp thông qua chất hóa học đặc biệt phát tán trong không khí hoặc đất, giúp nhau ứng phó tốt hơn khi có đe dọa.