Thứ năm, 18/7/2024
Thứ ba, 21/11/2017, 11:32 (GMT+7)

Kết quả đề án đào tạo tiến sĩ 911 sau 5 năm

Đề án 911 đặt mục tiêu từ năm 2010 đến 2020 đào tạo ít nhất 20.000 tiến sĩ cho đại học, cao đẳng, nhưng đến nay mới được hơn 3.000.

5 năm thực hiện đề án đào tạo 23.000 tiến sĩ
 
 

 

Tạ Lư - Quỳnh Trang