Thứ tư, 19/1/2022
Thứ ba, 8/11/2016, 08:35 (GMT+7)

Kết quả bầu tổng thống Mỹ theo từng bang

Donald Trump vượt số phiếu đại cử tri cần thiết 270 để trở thành tổng thống mới của nước Mỹ.

Nguồn: Yahoo