Thứ tư, 19/1/2022
Thứ ba, 21/8/2018, 00:00 (GMT+7)

Kết cục diệt vong nếu Mặt Trời nhỏ hơn Trái Đất

Nếu nhỏ lại so với Trái, Mặt Trời sẽ cháy rụi, Trái Đất cũng như các hành tinh trong hệ sẽ trôi nổi, kéo theo sự sống bị xóa sổ.