Thứ năm, 24/9/2020
Thứ sáu, 31/5/2019, 21:00 (GMT+7)

Kế hoạch quay trở lại Mặt Trăng vào năm 2024 của NASA

NASA đang lên kế hoạch xây dựng trạm vũ trụ quay quanh Mặt Trăng, tạo điều kiện cho phi hành gia hạ cánh xuống Mặt Trăng bằng tàu đổ bộ.