Thứ tư, 17/4/2024
Thứ tư, 24/8/2016, 15:44 (GMT+7)

Kantar: Người miền Bắc chuộng hàng nội hơn miền Nam

72% hộ gia đình tại Hà Nội cho biết sẽ ưu tiên mua các sản phẩm thương hiệu Việt, trong khi tỷ lệ ở TH HCM là 67%, theo khảo sát của hãng nghiên cứu thị trường Kantar Worldpanel.

Hà Thu