Thứ hai, 30/11/2020
Thứ ba, 10/9/2019, 14:19 (GMT+7)

Iran dần rút khỏi thỏa thuận hạt nhân

Tehran tăng dự trữ uranium làm giàu vượt mức cho phép và phát triển máy ly tâm sau khi Washington rút khỏi thỏa thuận và áp đặt lệnh cấm vận.

Các bước rút khỏi thỏa thuận hạt nhân của Iran
 
 

Đồ họa: Next Media