Thứ tư, 28/9/2022
Thứ bảy, 27/10/2018, 00:00 (GMT+7)

iPhone XR khác gì iPhone X và iPhone 8

XR không giống hoàn toàn một mẫu iPhone nào trước đó mà được Apple tổng hợp công nghệ, tính năng từ nhiều sản phẩm lại.