Dự án của Novaland thừa hưởng lợi thế từ thiên nhiên và hạ tầng của Phan Thiết, đồng thời sở hữu kiến trúc châu Âu, chính sách thanh toán linh hoạt.

Chính phủ phê duyệt Mũi Né thành khu du lịch quốc gia, kỳ vọng trở thành điểm đến
hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương vào 2030.

Dự án của Novaland thừa hưởng lợi thế từ thiên nhiên và hạ tầng của Phan Thiết, đồng thời sở hữu kiến trúc châu Âu, chính sách thanh toán linh hoạt.

Chính phủ phê duyệt Mũi Né thành khu du lịch quốc gia, kỳ vọng trở thành điểm đến hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương vào 2030.

Đang tải dữ liệu