083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ sáu, 19/7/2019, 11:52 (GMT+7)

Xe tự lái làm được những gì?

Dòng xe tự lái được chia thành 5 cấp độ, từ dạng chỉ có một số tính năng hỗ trợ tài xế cho tới tự lái hoàn toàn.

Xe tự lái
 
 

Việt Chung - Minh Thủy
Nguồn: SAE, NHTSA

Chia sẻ bài viết qua email