083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ tư, 12/6/2019, 15:38 (GMT+7)

Vùng chết ở vịnh Mexico sắp đạt diện tích kỷ lục

Vùng chết, khu vực có nồng độ oxy thấp tới mức sinh vật biển không thể tồn tại đang lan rộng.

Vùng chết ở vịnh Mexico sắp đạt diện tích kỷ lục
 
 

An Khang (Đồ họa: Next)

Chia sẻ bài viết qua email