083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Chủ nhật, 16/6/2019, 21:00 (GMT+7)

Vai trò của nước bọt trong việc cảm nhận vị thức ăn

Nước bọt cung cấp môi trường chất lỏng cần thiết để liên kết phân tử thức ăn với các vị giác trên lưỡi.

Vai trò của nước bọt trong việc cảm nhận vị thức ăn
 
 

Đồ họa: It's AumSum Time

Chia sẻ bài viết qua email