VnExpress
VnExpress International – Vietnam and ASEAN news 24h qua RSS  
Thứ bảy, 11/3/2017, 00:00 (GMT+7)

Có bao nhiêu cơ quan trong bộ máy Chính phủ?

Chính phủ có 18 Bộ, 4 cơ quan ngang Bộ và 8 đơn vị trực thuộc.

Có bao nhiêu cơ quan trong bộ máy Chính phủ?

Việt Chung - Bảo Hà

Chia sẻ bài viết qua email