VnExpress
VnExpress International – Vietnam and ASEAN news 24h qua RSS  
Thứ sáu, 31/8/2018, 12:30 (GMT+7)

Cơ chế hoạt động của tim nhân tạo

Tim nhân tạo chạy bằng pin lithium-ion và hoạt động giống như tim người bình thường với hai tâm thất.

Cơ chế hoạt động của tim nhân tạo
 
 

Đồ họa: AFP

Chia sẻ bài viết qua email