083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ sáu, 9/6/2017, 11:24 (GMT+7)

Đường sắt Việt Nam tụt hậu thế nào

Xây dựng từ năm 1881, đến nay đường sắt Việt Nam không có km cao tốc hay đường đôi nào, thị phần chỉ chiếm 1,9% trong toàn ngành giao thông.

Đường sắt Việt Nam tụt hậu
 
 

 

Tạ Lư - Đoàn Loan

Chia sẻ bài viết qua email