083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ ba, 28/5/2019, 00:30 (GMT+7)

Thời gian nghỉ của người lao động có thể thay đổi thế nào?

Ngoài tăng thêm ngày nghỉ 27/7, dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi đề xuất cho người lao động hưởng lương những ngày không nghỉ phép.

Thời gian nghỉ của người lao động có thể thay đổi thế nào?

Việt Chung - Đoàn Loan

Chia sẻ bài viết qua email