083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ tư, 24/4/2019, 02:00 (GMT+7)

'Thợ săn' mới của NASA phát hiện ngoại hành tinh lớn cỡ Trái Đất

HD 21749c là ngoại hành tinh lớn cỡ Trái Đất đầu tiên mà vệ tinh TESS của NASA tìm thấy từ khi đi vào hoạt động.

'Thợ săn' mới của NASA tìm thấy ngoại hành tinh lớn cỡ Trái Đất
 
 

An Khang (Đồ họa: Next)

Chia sẻ bài viết qua email