083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ bảy, 7/9/2019, 09:15 (GMT+7)

So sánh tỷ lệ khối lượng não người và động vật

Não người nặng trung bình 1,34 kg nhưng chiếm tới 1,85% tổng khối lượng cơ thể, trong khi não cá voi xanh nặng 6,92 kg chỉ chiếm 0,007%.

So sánh tỷ lệ khối lượng não ở người và động vật
 
 

Đồ họa: VCompare

Chia sẻ bài viết qua email