083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ bảy, 18/5/2019, 20:00 (GMT+7)

So sánh kích thước các loại tế bào người

Tế bào thần kinh là tế bào dài nhất trong cơ thể người, có thể dài tới 1 m.

So sánh kích thước các tế bào trong cơ thể người
 
 

Đồ họa: KK Data

Chia sẻ bài viết qua email