083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ tư, 18/9/2019, 18:19 (GMT+7)

Số ngày nghỉ lễ của Việt Nam bằng 1/3 Campuchia

Việt Nam có số ngày nghỉ lễ ít nhất trong các quốc gia Đông Nam Á, nhưng số giờ làm việc ở nhóm cao.

Số ngày nghỉ lễ của Việt Nam bằng 1/3 Campuchia

Tiến Thành - Đoàn Loan

Chia sẻ bài viết qua email