083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ năm, 26/9/2019, 15:38 (GMT+7)

Sao Kim có thể từng phù hợp cho sự sống

Giới nghiên cứu cho rằng sao Kim từng có điều kiện hoàn hảo để tồn tại nước và sự sống trước khi thảm họa khí hậu biến hành tinh thành địa ngục.

Sao Kim có thể từng phù hợp cho sự sống
 
 

Đồ họa: Next

Chia sẻ bài viết qua email