083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ sáu, 5/7/2019, 12:15 (GMT+7)

Rùa vỡ mai được cứu sống bằng áo ngực cũ

Một trung tâm phục hồi động vật ở Mỹ nảy ra ý tưởng dùng móc khóa áo ngực cũ để gắn lại mai cho những con rùa bị thương.

Rùa vỡ mai được cứu sống bằng áo ngực cũ
 
 

Đồ họa: Next

Chia sẻ bài viết qua email