083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ tư, 4/9/2019, 08:30 (GMT+7)

Robot tự hành Trung Quốc phát hiện chất lạ trên Mặt Trăng

ArizonaRobot Thỏ Ngọc 2 tìm thấy vật chất dạng gel có màu sắc khác thường trong một miệng hố ở vùng tối của Mặt Trăng.

Robot tự hành Trung Quốc phát hiện chất lạ trên Mặt Trăng
 
 

Đồ họa: Next

Chia sẻ bài viết qua email