083.888.0123 - 082.233.3555 090 293 9644
Thứ sáu, 22/11/2019, 00:00 (GMT+7)

Quyền hạn dự kiến của cảnh sát giao thông từ năm 2020

Bộ Công an đề xuất từ năm 2020, cảnh sát giao thông được trang bị súng trường, súng tiểu liên khi làm nhiệm vụ.

Quyền hạn dự kiến của cảnh sát giao thông từ năm 2020

Việt Chung - Bá Đô

Chia sẻ bài viết qua email