083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ năm, 13/12/2018, 11:43 (GMT+7)

Những điều kiện để giám đốc Huawei được tại ngoại

Mạnh Vãn Chu phải nộp bảo lãnh 7,5 triệu USD, chịu giám sát 24/7 và nộp lại hộ chiếu để được tại ngoại khi chờ xét xử tại Canada.

Những điều kiện giám đốc Huawei chấp nhận để được tại ngoại
 
 

Video: Next Media

Chia sẻ bài viết qua email