083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ năm, 28/2/2019, 15:48 (GMT+7)

Nguyên nhân khiến con người nói lắp

Nguồn gốc gây ra nói lắp thường được chia thành ba loại là quá trình phát triển, thần kinh và tâm sinh lý.

Nguyên nhân khiến con người nói lắp
 
 

Đồ họa: Life Noggin

Chia sẻ bài viết qua email