083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ bảy, 15/6/2019, 00:00 (GMT+7)

Người lao động được đề xuất trả lương, thưởng như thế nào?

Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) quy định người lao động được trả lương theo năng suất, chất lượng và thỏa thuận.

Người lao động được đề xuất trả lương, thưởng như thế nào?

Việt Chung - Đoàn Loan

Chia sẻ bài viết qua email