083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ hai, 9/9/2019, 18:00 (GMT+7)

Ngọc trai hình thành như thế nào?

Động vật nhuyễn thể như trai, hàu tiết ra các lớp xà cừ bao bọc vật chất lạ xâm nhập cơ thể, qua thời gian hình thành ngọc trai.

Ngọc trai hình thành như thế nào?
 
 

Đồ họa: It's AumSum Time

Chia sẻ bài viết qua email