083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ tư, 17/10/2018, 11:53 (GMT+7)

Ngân sách chi cho giáo dục tăng thế nào 5 năm qua?

Tỷ lệ ngân sách Nhà nước dành cho giáo dục đào tạo luôn giữ 20%, nhưng số tiền chi đã tăng 92.500 tỷ đồng trong 5 năm qua.

Ngân sách chi cho giáo dục tăng thế nào 5 năm qua?

Việt Chung

Chia sẻ bài viết qua email