083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ hai, 5/9/2016, 20:00 (GMT+7)

Muỗi hút máu người như thế nào

Muỗi sử dụng miệng có 6 phần phụ hình dáng giống chiếc kim để chọc thủng da, tách mô và tiếp cận mạch máu con người.

Muỗi hút máu con người như thế nào
 
 

 

Như Tâm - Phương Hoa
Đồ họa: Next Media

Chia sẻ bài viết qua email