083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ sáu, 6/9/2019, 12:00 (GMT+7)

Mỗi tháng lượng chai nhựa tiêu thụ cao hơn tháp Eiffel

Con người cứ một phút lại mua một triệu chai nhựa và trong một tháng con số này khoảng 40 tỷ chai.

Thống kê lượng chai nhựa con người sử dụng
 
 

Đồ họa: Amaze Lab

Chia sẻ bài viết qua email