083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ tư, 15/5/2019, 19:00 (GMT+7)

Lý do ruồi khó bị đập trúng

Khả năng xử lý hình ảnh của mắt ruồi nhanh hơn con người rất nhiều, cho phép chúng có đủ thời gian để bay đi trước khi bị đập trúng.

Lý do ruồi khó bị đập trúng
 
 

Đồ họa: It's AumSum Time

Chia sẻ bài viết qua email