083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ năm, 13/6/2019, 07:00 (GMT+7)

Lý do nước mắt có vị mặn

Nước mắt cũng như các chất dịch cơ thể khác có vị mặn là do chứa natri clorua.

Lý do nước mắt có vị mặn
 
 

Đồ họa: It's AumSum Time

Chia sẻ bài viết qua email