083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ bảy, 15/6/2019, 07:00 (GMT+7)

Lý do một tuần có 7 ngày

7 là con số thần bí, bắt nguồn từ chu kỳ của Mặt Trăng được áp dụng từ thời Constantinus Đại đế.

Lý do một tuần có 7 ngày
 
 

Đồ họa: It's AumSum Time

Chia sẻ bài viết qua email