083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ năm, 17/10/2019, 11:29 (GMT+7)

Lý do đồng chuyển màu xanh khi để lâu trong không khí

Đồng đổi màu sau một thời gian tiếp xúc với không khí là do quá trình oxy hóa tạo ra patina.

Lý do đồng chuyển màu xanh khi để lâu trong không khí
 
 

Đồ họa: It's AumSum Time

Chia sẻ bài viết qua email