083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ năm, 10/5/2018, 16:30 (GMT+7)

Lý do con người không thể đi xuyên tường

Cấu tạo không rỗng hoàn toàn của electron là rào cản khiến con người không thể đi xuyên qua bức tường rắn.

Lý do con người không thể đi xuyên tường
 
 

Đồ họa: Life Noggin

Chia sẻ bài viết qua email