083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ tư, 29/5/2019, 17:20 (GMT+7)

Lý do chất thải của chim có màu trắng

Axit uric do thận bài tiết là nguyên nhân khiến chất thải của chim có màu trắng.

Lý do chất thải của chim có màu trắng
 
 

Đồ họa: It's AumSum Time

Chia sẻ bài viết qua email