083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ bảy, 11/8/2018, 18:00 (GMT+7)

Lượng pin Mặt Trời cần thiết để cấp điện cho cả thế giới

Trang trại pin Mặt Trời có diện tích tương đương nước Tây Ban Nha có thể tạo ra lượng điện đáp ứng nhu cầu sử dụng của toàn thế giới.

Lượng pin Mặt Trời cần thiết để cấp điện cho cả thế giới
 
 

Đồ họa: Science Insider

Chia sẻ bài viết qua email