083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ tư, 5/6/2019, 07:00 (GMT+7)

Lụa tơ tằm được phát minh như thế nào?

Lụa tơ tằm có nguồn gốc từ Trung Quốc cổ đại và được phát minh bởi Hoàng hậu Luy Tổ.

Lụa tơ tằm được phát minh như thế nào?
 
 

Đồ họa: It's AumSum Time

Chia sẻ bài viết qua email