083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ hai, 28/12/2015, 08:11 (GMT+7)

Lao động bị trừ những khoản nào trong lương

Mỗi tháng người lao động trích một phần tiền lương để đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, công đoàn phí, chưa kể thuế thu nhập cá nhân.

Lao động bị trừ những khoản nào trong lương

Tiến Thành - Hoàng Phương

Chia sẻ bài viết qua email