083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ ba, 20/3/2018, 19:00 (GMT+7)

Kính giúp người mù màu phân biệt màu sắc

Kính EnChroma sử dụng bộ lọc quang học, có khả năng loại bỏ một số bước sóng ánh sáng, giúp người mù màu phân biệt màu sắc chính xác hơn.

Hoạt động của kính giúp người mù màu phân biệt màu sắc
 
 

 

Đoàn Dương (Đồ họa: Tech Insider)

Chia sẻ bài viết qua email