083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ tư, 17/4/2019, 19:00 (GMT+7)

Kiến trúc đồ sộ của Nhà thờ Đức Bà Paris

Nhà thờ Đức Bà Paris là điển hình của kiến trúc Gothic, cũng là công trình lớn và phức tạp nhất tại Paris hàng trăm năm qua.

Kiến trúc đồ sộ của Nhà thờ Đức Bà Paris

Đồ họa: Tiến Thành

Chia sẻ bài viết qua email