083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ tư, 6/3/2019, 13:11 (GMT+7)

Khối tài sản của 5 tỷ phú Việt Nam đến từ đâu?

Việt Nam được Forbes công nhận có 5 tỷ phú năm 2019 với tổng tài sản 13,6 tỷ USD, đến từ nhiều lĩnh vực.

Khối tài sản của 5 tỷ phú Việt Nam đến từ đâu?

Minh Sơn - Tạ Lư

Chia sẻ bài viết qua email