083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ ba, 24/9/2019, 12:00 (GMT+7)

Kế hoạch định cư vĩnh viễn trên Mặt Trăng của NASA

NASA sẽ đưa phi hành gia trở lại Mặt Trăng năm 2024 và xây dựng căn cứ định cư vĩnh viễn tại đây vào năm 2018 theo chương trình Artemis.

Kế hoạch định cư vĩnh viễn trên Mặt Trăng của NASA
 
 

Đồ họa: Next

Chia sẻ bài viết qua email