083.888.0123 - 082.233.3555 090 293 9644
Thứ hai, 24/2/2020, 11:19 (GMT+7)

Hướng dẫn phòng tránh dịch corona cho học sinh

Trước khi đến lớp, học sinh phải được đo thân nhiệt, nếu sốt thì chủ động ở nhà và thông báo cho nhà trường.

Hướng dẫn phòng tránh dịch corona cho học sinh

Tạ Lư

Chia sẻ bài viết qua email