083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ bảy, 28/9/2019, 16:26 (GMT+7)

Hai lần xây Vạn lý Trường thành

Vạn lý Trường thành được xây bởi hoàng đế Tần Thủy Hoàng vào thế kỷ 3 trước Công nguyên và xây lại vào cuối thời nhà Minh.

Hai lần xây Vạn lý Trường thành
 
 

Đồ họa: Patreon

Chia sẻ bài viết qua email