083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM) 090 293 9644
Thứ sáu, 9/6/2017, 09:00 (GMT+7)

Hai lần thất thủ của Vạn Lý Trường Thành

Vạn Lý Trường Thành, công trình phòng vệ dài nhất của Trung Quốc, từng hai lần thất thủ dưới gót giày xâm lược của quân Mông Cổ và Mãn Châu.

Hai lần thất thủ của Vạn Lý Trường Thành
 
 

 

Lê Hùng (Đồ họa: Megan Campisi)

Chia sẻ bài viết qua email