Thứ sáu, 10/4/2020
Thứ bảy, 18/2/2017, 11:54 (GMT+7)

Khác biệt về giáo dục phổ thông giữa các nước

Mỗi lớp học ở Australia chỉ có 18 học sinh, thể dục là môn học chính ở Brazil. Ở Pháp, học sinh bị cấm mặc mọi trang phục tôn giáo tới trường.