083.888.0123 - 082.233.3555 090 293 9644
Thứ bảy, 21/3/2020, 07:00 (GMT+7)

Điều gì xảy ra nếu Mặt Trời trở thành hố đen?

Nếu Mặt Trời sụp đổ thành hố đen, nó có đường kính chưa đến 6 km với lượng vật chất không đủ lớn để hút các hành tinh vào trong.

Điều gì xảy ra nếu Mặt Trời trở thành hố đen?
 
 

Đồ họa: It's AumSum Time

Chia sẻ bài viết qua email